השקיה תת קרקעית עם RootGuard®

פטנט עולמי ופתרון מוכח נגד חדירות שורשים, להתקנות לטווח ארוך.