השקיה בטפטוף טמון (SDI) היא שיטת ההשקיה המתקדמת ביותר שמספקת מים ודשנים ישירות לשורשים באופן מדויק ובהתאם לצרכי הצמח.

 

פתרון אחד עם יתרונות רבים

השקיה בטפטוף טמון מותירה את פני הקרקע יבשים ומפחיתה את התאדות המים מהקרקע, וכך חוסכת מים ומשפרת את קליטת הדשנים. פני הקרקע היבשים מביאים להפחתה משמעותית בהתפתחות עשביה ומחלות צמחים. השקיה בטפטוף טמון מאריכה את חיי הצינור ומגנה עליו מפני נזקים מכניים וסביבתיים. שיטת הטפטוף הטמון מתאימה גם לשימוש במי קולחין בחקלאות ובגינון נוף מפני שהיא מונעת העברה של חומרים מזהמים וגורמי תחלואה מהמים לגידול ולסביבה.

השקיה בטפטוף טמון משמשת ל-3 יישומים, בהתאם לגידול ולשיטת העיבוד:

  1. טפטוף טמון חד-שנתי לגידולי שדה וירקות
  2. טפטוף טמון רב-שנתי לגידולי שדה וירקות
  3. טפטוף טמון רב-שנתי לאספסת, מטעים, פרדסים וקנה סוכר

 

מרווחים ועומק

המרווחים בין הטפטפות לאורך השלוחה ובין השלוחות מתוכננים בהתאם לסוג הקרקע והגידול כדי לספק לצמח הרטבה אחידה של הקרקע. 

 

מנצלים כל טיפה

השקיה בטפטוף טמון היא שיטת ההשקיה המתקדמת ביותר הקיימת כיום. אולם לא ניתן להתקין מערכת SDI בהצלחה ללא ידע מתאים וניסיון בתחומי התכנון, ההתקנה והתחזוקה. למצר ניסיון רב ומוצרים ייחודיים שמציבים את החברה בעמדה מובילה כספקית של מערכות טפטוף טמון בישראל ובעולם.

טפטוף טמון רדוד חד-שנתי

שלוחות טפטוף טמון רדוד חד-שנתי מונחות בעומק של 10 ס"מ או פחות לפני הזריעה או השתילה. בתום עונת הגידול, השלוחות עבות הדופן נאספות לשימוש חוזר ואילו השלוחות דקות הדופן מושלכות למזבלה בזמן האסיף או לאחריו.

טפטוף טמון רב-שנתי

שלוחות טפטוף טמון רב-שנתי לגידולי שדה וירקות מוטמנות בעומק של 50-20 ס"מ, בהתאם לגידול ולשיטת העיבוד. השלוחות מוטמנות בעומק ובמרווחים הנדרשים בטכנולוגיה אגרו-מכנית עם סימון מדויק של מיקום השלוחות, על הקרקע או בסיוע GPS, כדי שניתן יהיה לזהות את מיקומן בשנים הבאות ולמנוע נזקים מכניים לציוד ההשקיה.

שלוחות טפטוף טמון רב-שנתי לאספסת, מטעים, פרדסים וקנה סוכר מוטמנות בעומק ובמרווחים הנדרשים בהתאם לסוג הקרקע ולדרישות הרטיבות של הגידול, בלא צורך לסמן את מיקומן.


סתימת טפטפות וטפטוף טמון

החשש מפני סתימות בטפטפות הוא הסיבה העיקרית לכך שטפטוף טמון, למרות מעלותיו הרבות, לא הפך לשיטת ההשקיה הפופולרית ביותר כיום. סתימת טפטפות בשלוחות על פני הקרקע נגרמת לרוב על ידי שילוב של גורמים שונים במים כגון מוצקים מרחפים (סתימה פיזיקלית), משקעים של מומסים (סתימה כימית) או התפתחות של ביופילם בצינור ובטפטפות (סתימה ביולוגית). בטפטוף טמון נוספים עוד שני גורמים לסתימות: חדירת שורשים ויניקת חלקיקי אדמה או לכלוך לתוך הטפטפת בזמן ההפסקות שבין מחזורי ההשקיה.


טפטוף טמון במטע

הגנה מתקדמת לטפטפת

למצר ניסיון רב שנים ומוצרים ייחודיים שמגנים על הטפטפות מפני סתימות ביישומים מעל פני הקרקע ובטפטוף טמון. למבנה הטפטפת השפעה גדולה על מידת הרגישות לסתימות, בעיקר משמעותיים גודלם של מסנן הכניסה ושל שטח החתך של מעברי המים ומידת המהירות והטורבולנטיות של זרם המים. טפטפות מצר תוכננו עם אזור סינון הכניסה הגדול ביותר, עם מעברי מים רחבים, ועם זרם טורבולנטי במבוך כדי להתמודד בהצלחה עם האתגר הזה.

את בעיית חדירת השורשים לטפטפת בטפטוף טמון ניתן לרוב לפתור על ידי הזרקה תקופתית  של קוטל עשבים לתוך המים. החומר נספג בקרקע סביב הטפטפת וכך מונע את התפתחות השורשים וחדירתם לתוך הטפטפת.

בטפטפות SDI של מצר נעשה שימוש בטכנולוגיית ®RootGuard. בטכנולוגיה זו מוחדר קוטל עשבים לחומר הגלם של הטפטפת וכך נמנעת התפתחות השורשים וחדירתם לטפטפת. בנוסף, מצר פיתחה את טפטפת אסיף, טפטפת אנטי-סיפון עם טכנולוגיית ®RootGuard. מנגנון האנטי-סיפון של האסיף מונע יניקת מים וחלקיקי אדמה אל תוך הטפטפת וטכנולוגיית ®RootGuard מגינה על הטפטפת מפני חדירת שורשים. טפטפות אלו נמצאו עמידות במיוחד לסתימות בטפטוף טמון עם מים מכל הסוגים, כולל מי קולחין.

טפטוף טמון גידולי שדה