נציגויות מצר בעולם

אסיה פסיפיק

צור הראל מנהל שיווק harelt@metzerplas.com 4399768 52 972+

אירופה כולל הבלקן

שחר דיין מנהל שיווק dayans@metzerplas.com 5616260 54 972+

דרום אמריקה וספרד

קלאודיו מדרדרוט מנהל שיווק אזורי claudiom@metzerplas.com 43399181 52 972+

ארה"ב וקנדה

דב אביטל מנהל פיתוח עסקי Avitald@metzerplas.com 4399054 52 972+

אפריקה

גיל זיידל מנהל שיווק gilz@metzerplas.com 5970422 54 972+

אוקיאניה

ד"ר גידי שגיא חקלאות ואיכות הסביבה sagig@metzerplas.com 2817770 50 972+

מנהל ייצוא

עומר לין מנהל ייצוא Omerl@metzerplas.com 4399047 52 972+