מוצרי מצר מיוצרים באישור ועל פי דרישות מכון התקנים הישראלי.

תעודה מכון התקנים

תעודה מכון התקנים
תעודה תקן

תעודה מכון התקנים
תעודה מכון התקנים

תעודה מכון התקנים
תעודה מכון התקנים

תעודה מכון התקנים
תעודה מכון התקנים

תעודה מכון התקנים