אישורי מכון התקנים הישראלי

מוצרי מצר מיוצרים באישור ועל פי דרישות מכון התקנים הישראלי.